Korpus Linguistik


norhazila94

corpusbig

1.0 Pengenalan

Apakah itu korpus linguistik?

Corpus linguistik adalah satu kajian bahasa dan kaedah analisis linguistik yang menggunakan koleksi teks asli atau “sebenar perkataan” yang dikenali sebagai corpus. Corpus linguistik digunakan untuk menganalisis dan penyelidikan beberapa soalan linguistik dan menawarkan wawasan yang unik ke dalam dinamik bahasa yang telah menjadikan ia salah satu daripada metodologi linguistik yang paling banyak digunakan.

Sejak corpus linguistik melibatkan penggunaan korpora besar yang terdiri daripada berjuta-juta atau kadangkala bilion kata-kata, ia banyak bergantung kepada penggunaan komputer untuk menentukan apa kaedah-kaedah mengawal bahasa dan apa patters (tatabahasa atau leksikal misalnya) berlaku. Oleh itu, ia tidak menghairankan bahawa linguistik korpus muncul dalam bentuk moden hanya selepas revolusi komputer pada 1980-an. The Brown Corpus, corpus moden dan boleh dibaca secara elektronik yang pertama, bagaimanapun, telah dicipta oleh Henry Kucera dan W. Nelson Francis seawal tahun 1960-an.

2.0 Kaedah korpus lingustik

Corpus Linguistik telah menjana beberapa kaedah penyelidikan, cuba untuk mengesan laluan…

View original post 422 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s